Regulamin sklepu internetowego

 1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.mojulubionysklep.com jest TradeArt Tomasz Gołdziński z siedzibą w Brzezinach, ul. Dębowa 3, 26-026 Morawica (zwany dalej: „TradeArt”), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający REGON: 260156150, NIP: 639-173-67-24.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w następujący sposób:

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@mojulubionysklep.com

– przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 1. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Mój Ulubiony Sklep

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez TradeArt na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

2.4. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w sklepie internetowym, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

 1. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.mojulubionysklep.com

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

 1. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Zamówienie”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

4.3. Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po zalogowaniu  do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności (przelew poprzez serwis PayU, tradycyjny przelew bankowy lub płatność za przesyłkę przy odbiorze).

4.7. Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przez system PayU), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek TradeArt lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

4.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12. TradeArt może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

4.13. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. TradeArt nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

 1. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i TradeArt. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez TradeArt zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. TradeArt zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

 1. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych kolorów i rozmiarów.

 1. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 1. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski. Koszt oraz czas dostawy poza terytorium Polski ustalany jest indywidualnie w zależności od docelowego miejsca doręczenia, wagi oraz wielkości paczki. W celu ich określenia prosimy o kontakt mailowy: biuro@mojulubionysklep.com

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności (PayU, bądź tradycyjny przelew bankowy), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto TradeArt.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.4. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy zapłaty płatności online (PayU) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto TradeArt lub podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez TradeArt firma kurierska oraz Poczta Polska.

 1. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera lub listonosza przy odbiorze przez Klienta przesyłki lub w urzędzie pocztowym.

9.2. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez TradeArt, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU. Cechą szybkich przelewów z PayU jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. TradeArt akceptuje przelewy tradycyjny, wobec czego po wybraniu tej formy zapłaty Klient otrzyma numer konta, na który należy dokonać wpłaty.

 1. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.mojulubionysklep.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 1. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, TradeArt zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi w terminie do 3 dni roboczych (w przypadku przesyłki standardowej), od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, TradeArt niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są na terenie Polski. Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalany jest indywidualnie w zależności od docelowego miejsca doręczenia, wagi oraz wielkości paczki. W celu ich określenia prosimy o kontakt mailowy: biuro@mojulubionysklep.com

12.2. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi:

– kurier przedpłata – 16,00 zł

– kurier pobranie – 18 zł

– Poczta Polska przedpłata – 11,50 zł

– Poczta Polska pobranie – 14,50 zł

 1. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia – inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta – weszła w posiadanie rzeczy.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć TradeArt jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– listownie na adres: TradeArt, Brzeziny, ul. Dębowa 3, 26-026 Morawica

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@mojulubionysklep.com

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, TradeArt zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym TradeArt został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży).

13.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

13.7. TradeArt może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: TradeArt, Brzeziny, ul. Dębowa 3, 26-026 Morawica, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował TradeArt o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów TradeArt ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Mój Ulubiony Sklep może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

14.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny na www.mojulubionysklep.com), który należy wypełnić i wydrukować, a następnie odesłać wraz z towarem na adres: TradeArt, Brzeziny, ul. Dębowa 3, 26-026 Morawica.

14.5. TradeArt rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu.

14.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 1. Prawa autorskie

Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Polubowne rozwiązywanie sporów

16.1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.

16.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

16.3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16.4. Klient – Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez TradeArt danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

18.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

18.2. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, formularz reklamacja, Polityka Prywatności i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.

18.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.

18.4. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.