Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego działającego pod witryną www.mojulubionysklep.com, jak również informacji na temat tychże Klientów gromadzonych za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celach prawnie dopuszczalnych oraz pozbawionych złej wiary wobec Klientów, których dane są w Sklepie przetwarzane. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Gołdziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TradeArt Tomasz Gołdziński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: Brzeziny, ul. Dębowa 3, 26-026 Morawica, NIP: 639-173-67-24, REGON: 260156150, adres poczty elektronicznej: biuro@mojulubionysklep.com

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Cel przetwarzania

 • TradeArt przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.mojulubionysklep.com  (dalej „Serwis”) co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się w Serwisie
– zawarcia umowy
– dokonania rozliczeń
– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
– korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 • Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas TradeArt przetwarza dane w celu przesyłania Użytkownikowi własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych

TradeArt przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się w Serwisie:
  – imię i nazwisko
  – adres e-mail
 2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
  – imię i nazwisko
  – płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
  – adres dostawy
  – numer telefonu
  – adres e-mail
 3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  – data urodzenia
  – PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
  – NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
 4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika przysługują mu następujące prawa:

 1. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie, a dane dotyczące Użytkownika nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili Użytkownik może żądać abyśmy usunęli jego dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Użytkownika celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Użytkownik może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z decyzją Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili Użytkownik może zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali jego dane osobowe. Można to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.
 6. W każdej chwili Użytkownik może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika, ale również w przypadku wycofania przez niego zgody na przetwarzanie swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi mu roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w wybrany przez Użytkownika sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@mojulubionysklep.com
 2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 3. Listownie na adres: TradeArt, Brzeziny, ul. Dębowa 3, 26-026 Morawica

Powierzenie przetwarzania danych

TradeArt może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z TradeArt, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Użytkowniak towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od TradeArt (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Użytkowników o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Można w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mojulubionysklep.com

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Użytkownika z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedzał naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedza naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jesteście zalogowany Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zmiany w polityce prywatności

TradeArt zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

O zmianach w Polityce prywatności Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie komunikatu wyświetlanego w Serwisie po pierwszym logowaniu Użytkownika po wprowadzeniu zmian, lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres powiązany z kontem w Serwisie.